Hiện nay, bất cứ các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, giải trí,.. đều