Việc có một thân hình vóc dáng ốm yếu luôn gây nên tạo nên sự mất